Thông tư 200/2014/TT-BTC bản đầy đủ nhất  • Phiên bản
  • 2944 Tải về
  • 538 KB File Size
  • 2 File Count
  • 08/05/2017 Ngày tạo
  • 25/06/2017 Ngày cập nhật
  • Tải về

Thông tư 200/2014/TT-BTC có hiệu lực kế từ ngày 05/02/2015. Thông tư này hướng dẫn chi tiết về chế độ kế toán trong doanh nghiệp, nó thay thế cho chế độ kế toán doanh nghiệp được quy định trong Quyết định 15/2006/QĐ-BTC.

 


FileAction
Tải về tốc độ CAOTải về 
Tải về tốc độ chậmTải về 

avatar
  Theo dõi  
Thông báo cho