Thông tư 193/2015/TT-BTC hướng dẫn luật Thuế giá trị gia tăng  • Phiên bản
  • 5 Tải về
  • 35.00 KB File Size
  • 1 File Count
  • 19/03/2018 Ngày tạo
  • 19/03/2018 Ngày cập nhật
  • Tải về

Thông tư 193/2015/TT-BTC sửa đổi Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định 209/2013/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng về việc bổ sung các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT được ban hành ngày 24/11/2015.

Theo đó, ngoài các trường hợp cơ sở kinh doanh không phải kê khai, nộp thuế theo Khoản 7 Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTC,Thông tư 193/2015/TT-BTC bổ sung trường hợp khác


FileAction
Tải vềTải về 

avatar
  Theo dõi  
Thông báo cho