Thông tư 162/2014/TT-BTC ban hành ngày 06/11/2014  • Phiên bản
  • 12 Tải về
  • 1.14 MB File Size
  • 2 File Count
  • 09/01/2018 Ngày tạo
  • 09/01/2018 Ngày cập nhật
  • Tải về

Thông tư 162/2014/TT-BTC quản lý tính hao mòn tài sản cố định cơ quan nhà nước đơn vị sự nghiệp

Thông tư 162/2014/TT-BTC bao gồm các nội dụng:

- Tiêu chuẩn nhận biết TSCĐ

- Phân loại tài sản

- Cách xác định nguyên giá tài sản

- Nguyên tắc tín hao mòn tài sản

- Phương pháp tính hao mòn tài sản

- Khung thời gian khấu hao tài sản


FileAction
Tốc độ CAOTải về 
Tốc độ CHẬMTải về 

avatar
  Theo dõi  
Thông báo cho