Thông tư 162/2014/TT-BTC ban hành ngày 06/11/2014  • Phiên bản
  • 11 Tải về
  • 1.14 MB File Size
  • 2 File Count
  • 09/01/2018 Ngày tạo
  • 09/01/2018 Ngày cập nhật
  • Tải về

Thông tư 162/2014/TT-BTC quản lý tính hao mòn tài sản cố định cơ quan nhà nước đơn vị sự nghiệp

Thông tư 162/2014/TT-BTC bao gồm các nội dụng:

- Tiêu chuẩn nhận biết TSCĐ

- Phân loại tài sản

- Cách xác định nguyên giá tài sản

- Nguyên tắc tín hao mòn tài sản

- Phương pháp tính hao mòn tài sản

- Khung thời gian khấu hao tài sản


FileAction
Tốc độ CAOTải về 
Tốc độ CHẬMTải về 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *