Thông tư 112/2017/TT-BTC Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí kiểm định phòng cháy chữa cháy  • Phiên bản
  • 4 Tải về
  • 71.00 KB File Size
  • 1 File Count
  • 19/03/2018 Ngày tạo
  • 19/03/2018 Ngày cập nhật
  • Tải về

Thông tư 112/2017/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành từ ngày 11/12/2017. Thông tư quy định về sửa đổi Thông tư 227/2016/TT-BTC.Theo đó, điều chỉnh giảm phí kiểm định chất chữa cháy, chống cháy từ 11/12/2017 đối vơi trang phục thiết bị bảo hộ cá nhân


FileAction
Tải vềTải về 

avatar
  Theo dõi  
Thông báo cho