Phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp Effect – HCSN • Phiên bản
 • 2 Tải về
 • 0.00 KB File Size
 • 1 File Count
 • 09/08/2018 Ngày tạo
 • 16/08/2018 Ngày cập nhật
 • Tải về

Phần mềm kế toán Effect HCSN doanh cho các đơn vị Hành Chính Sự nghiệp.

Phiên bản mới nhất này đã cập nhật Thông Tư 107/2017/TT-BTC

1. Tính năng chính của phần mềm

 • ​​​​Phân quyền người dùng
 • Hệ thống danh mục
 • Thao tác cuối tháng
 • Hệ thống

Các tính năng chi tiết:

 • ​Nhập liệu: Nơi cập nhập tất cả các nghiệp vụ kế toán phát sinh.
 • Tìm kiếm: Tìm kiếm lại dữ liệu của các nghiệp vụ kế toán phát sinh đã được nhập liệu.
 • Báo cáo: Cung cấp hệ thống báo cáo chuẩn theo TT107 và các báo cáo quản trị của đơn vị.
 • Quản lý người dùng: Phân quyền đến từng user, từng đối tượng.

2. Phân quyền người dùng

Quản trị người dùng trong EFFE giúp cho doanh nghiệp có thể yên tâm về tính bảo mật dữ liệu của mình. Có thể phân công công việc chuyên môn hoá, phân quyền nhập liệu cũng như quyền in sổ sách báo cáo cho các nhân viên phòng kế toán.

 • EFFE cung cấp một khả năng phân quyền mạnh mẽ và chi tiết.
 • Quyền truy nhập tới các chức năng trên cây chức năng.
 • Quyền được nhập một số loại chứng từ nhất định.
 • Quyền được thêm, sửa, huỷ các mục trong các danh mục
 • Quyền được in sổ sách, báo cáo nào đó (khai thác thông tin).
 • Bị hạn chế chỉ được nhập liệu cho một số bộ phận.
 • Phân quyền chi tiết tới từng đối tượng trong phần mềm

3. Hệ thống danh mục

Danh mục kế toán là một tập hợp dữ liệu, dùng để quản lý một cách có tổ chức và không nhầm lẫn các đối tượng thông qua việc mã hóa các đối tượng đó.

 • Danh mục Tài khoản,Tài sản cố định, Kho
 • Danh mục Đơn vị KH, Đơn vị cơ sở, Phòng ban
 • Danh Mục V.Liệu, S.Phẩm, H.hóa, CCDC
 • Danh mục Vụ Việc, Hợp Đồng, Công trình
 • Danh mục Nhân viên Bán hàng
 • Danh mục Khoản mục chi phí

4. Thao tác cuối tháng

Các nghiệp vụ chủ yếu của kế toán tổng hợp hay kế toán trưởng. Được xử lý sau khi đã hoàn tất các nghiệp vụ phát sinh trong tháng.

 • Lệch tỷ giá
 • Kết chuyển kết quả kinh doanh
 • Tính giá vốn

5. Hệ thống

 • Cấu hình: Thiết lập cấu hình phần mềm chuẩn theo doanh nghiệp, khai báo các thông tin cơ bản về doanh nghiệp.
 • Khóa sổ: Sau khi làm các thao tác cuối tháng, in sổ sách, báo cáo và không phải thêm, sửa số liệu nữa. Bạn có thể khoá sổ kỳ kế toán (theo tháng, một vài tháng hoặc theo từng năm) và chuyển số dư sang kỳ sau.
 • Backup DL: Sử dụng để sao lưu toàn bộ dữ liệu và chương trình phần mềm ra file trên thư mục của máy chủ. Bạn có thể sao lưu dữ liệu bằng tay bất cứ khi nào bạn muốn.
 • Hỗ trợ từ xa: Sử dụng để bật tính năng hỗ trợ từ xa qua Teamviewer QS

6. Tính năng hữu dụng và cao cấp

 • Các tiện ích trong danh mục
 • Các tiện ích chung cho phần nhập liệu
 • Các tiện ích trong tìm kiếm thống kê
 • Các tiện ích trong báo cáo
 • Bút toán định kỳ
 • Đánh lại số chứng từ
 • Chuyển đổi mã danh mục trong dữ liệu

7. Các tiện ích trong danh mục

 • Import danh mục từ Excel.
 • Gộp theo các yếu tố.
 • Đặt ẩn hiện các cột.
 • Đóng băng cột/dòng/ô.
 • Gộp theo cột hiện thời.
 • Sắp xếp theo cột.
 • Sửa đồng loạt.
 • Xuất danh mục ra Word, Excel, PDF, HTML
 • Nhiều yếu tố lọc mạnh mẽ.

8. Các tiện ích chung cho phần nhập liệu

 • Đặt các trường để lại sau khi lưu.
 • Kiểm tra các trường không được để trống.
 • Đặt mặc định dữ liệu.
 • Ẩn hiện, Readonly các cột.
 • Lưu lại dữ liệu trên màn hình.
 • Copy ô, copy dòng.
 • Copy/Paste từ Excel.
 • Import trực tiếp từ file Excel

9. Các tiện íchh trong tìm kiếm thống kê

 • Lọc theo giá trị.
 • Lọc theo các phép toán so sánh.
 • Cộng tức thì, nhân đôi dòng dữ liệu.
 • Xóa dòng dữ liệu.
 • In dữ liệu tìm kiếm.
 • Xuất ra nhiều định dạng Word, Excel, PDF, XML.
 • Sửa trực tiếp dữ liệu.
 • Sửa dữ liệu từ danh mục gốc, sửa đồng loạt.
 • Gộp thống kê bất cứ trường nào.
 • Gộp thống kê theo nhiều yếu tố.
 • Sắp xếp tăng, giảm.
 • Đóng băng dòng, cột, ô dữ liệu.

10. Các tiện ích trong báo cáo

 • Lọc theo giá trị, theo các phép toán so sánh.
 • Sắp xếp tăng, giảm, đóng băng dòng, cột, ô dữ liệu.
 • Xuất ra nhiều định dạng Word,Excel,PDF, XML.
 • Chạy báo cáo trên báo cáo.
 • Xem báo cáo dạng biểu đồ.
 • Chỉ in cột có số liệu
 • In báo cáo ngoại tệ, in báo cáo tiếng Anh
 • Chèn ngày lập báo cáo theo ý người dùng
 • Chèn thêm ghi chú vào báo cáo
 • Thay đổi các yếu tố lọc trên màn hình báo cáo đơn giản.
 • Có thể xem báo cáo với điều kiện loại trừ

11. Bút toán định kỳ

 • Sử dụng để hạch toán các nghiệp vụ lặp lại trong các kỳ kế toán như bút toán tiền lương, kết chuyển tiền thuê nhà. Hàng tháng bạn sử dụng loại chứng từ này để yêu cầu phần mềm tự sinh ra các bút toán định kỳ theo mong muốn

12. Đánh lại số chứng từ

 • Hỗ trợ việc đánh lại số chứng từ theo tuần tự trong trường hợp xóa hay thêm chứng từ vào quá khứ.
 • Đánh lại số chứng từ cho bất cứ loại chứng từ nào.
 • Chọn được theo khoảng thời gian.
 • Đặt được xâu ký tự đầu cho số chứng từ
 • Đặt được xâu ký tự cuối cho số chứng từ
 • Đặt được bắt đầu từ số bao nhiêu, không cần phải đánh lại từ đầu.
 • Đặt được độ dài ký tự cho số chứng từ.

13. Chuyển đổi mã danh mục trong dữ liệu

 • ​Hỗ trợ việc sửa đổi đồng nhất giữa danh mục và dữ liệu
 • Có thể chuyển đổi mã cho bất kỳ danh mục nào.

FileAction
Tải vềTải về 

avatar
  Theo dõi  
Thông báo cho