• Phiên bản
  • 0 Tải về
  • 1.01 MB File Size
  • 2 File Count
  • 19/01/2018 Ngày tạo
  • 19/01/2018 Cập nhật gần đây
  • Tải về

Ngày 18 tháng 12 năm 2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định 209/2013/NĐ-CP. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng. Nghị định 209/2013/NĐ-CP này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2014

Theo đó, có một số sửa đổi, bổ sung như sau:

  1. Phạm vi điều chỉnh của Nghị định 209/2013/NĐ-CP
  2. Hiệu lực thi hành Nghị định 209/2013/NĐ-CP

FileAction
Tải về tốc độ CaoTải về 
Tải về tốc độ ChậmTải về 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *