Nghị định 209/2013/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều luật thuế GTGT  • Phiên bản
  • 4 Tải về
  • 124.00 KB File Size
  • 1 File Count
  • 19/03/2018 Ngày tạo
  • 19/03/2018 Ngày cập nhật
  • Tải về

Ngày 18 tháng 12 năm 2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định 209/2013/NĐ-CP. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng. Nghị định 209/2013/NĐ-CP này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2014

Theo đó, có một số sửa đổi, bổ sung như sau:

  • Phạm vi điều chỉnh của Nghị định 209/2013/NĐ-CP
  • Hiệu lực thi hành Nghị định 209/2013/NĐ-CP

FileAction
Tải vềTải về 

avatar
  Theo dõi  
Thông báo cho