Luật Kế toán số 88/2015/QH13  • Phiên bản
  • 6 Tải về
  • 200.00 KB File Size
  • 1 File Count
  • 19/03/2018 Ngày tạo
  • 19/03/2018 Ngày cập nhật
  • Tải về

Luật Kế toán số 88/2015/QH13 quy định về nội dung công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán, người làm kế toán, hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán, quản lý nhà nước về kế toán và tổ chức nghề nghiệp về kế toán.


FileAction
Tải vềTải về 

avatar
  Theo dõi  
Thông báo cho