Chi tài trợ cho khắc phục hậu quả thiên tai  • Version
  • 1 Tải về
  • 30.00 KB Kích thước
  • 1 Số File
  • 24/09/2018 Ngày đăng
  • 24/09/2018 Ngày cập nhật
  • Tải về

Chi tài trợ cho khắc phục hậu quả thiên tai đúng đối tượng quy định; và có hồ sơ xác định khoản tài trợ theo tiết 2.24 khoản 2 điều 4 thông tư 96/2015/TT-BTC; ngày 22/06/2015


FileAction
Mau_So_05-TNDN-khắc phục hậu quả thiên tai.docTải về 

avatar
  Theo dõi  
Thông báo cho
0988.680.223
0912.929.959
0912.929.959
0982.929.939