Biên bản kiểm kê hàng hóa bị hư hỏng, hết hạn sử dụng  • Phiên bản
  • 3 Tải về
  • 14.94 KB File Size
  • 1 File Count
  • 22/10/2018 Ngày tạo
  • 22/10/2018 Ngày cập nhật
  • Tải về

CÔNG TY …………………………..

P.NVKD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN KIỂM KÊ HÀNG HÓA BỊ HƯ HỎNG

Hôm nay, ngày…. tháng….năm…., chúng tôi gồm có:

Bà: Nguyễn Văn A –P.NVKD

Ông: Nguyễn Văn B – Thủ kho

Ông: Trần Văn C – Giám sát

Cùng nhau kiểm kê kho Hàng hóa  với các nội dung như sau:

1. Chủng loại:……………………………….

2. Số lượng hàng hóa bị hư hỏng:…………..

3. Tổng giá trị hàng hóa bị hư hỏng:…………………

4.  Nguyên nhân: Do lượng hàng hóa bị ẩm mốc, thối, không sử dụng được nên

không đảm bảo chất lượng. Vì vậy phòng Nghiệp vụ kinh doanh kính đề nghị Tổng giám đốc cho tiêu hủy số hàng hóa trên

Các bên thống nhất số liệu đã được kiểm kê trên

P.NVKD

 

Nguyễn Văn A

Thủ kho

 

Nguyễn Văn B

 

Giám sát

 

Trần văn C

 

 

 


FileAction
mau-bien-ban-kiem-ke-hang-hoa-hu-hong-het-han-su-dung.docxTải về 

avatar
  Theo dõi  
Thông báo cho