Thẻ: tổn thất tài sản

Phương pháp kế toán dự phòng tổn thất tài sản

Bài viết này Kế toán Việt Hưng sẽ hướng dẫn các bạn phương pháp kế toán dự phòng tổn thất tài sản ra sao. Các bạn cùng tìm hiểu nhé:    Tài khoản sử dụng Tài khoản 229 – Dự phòng tổn thất tài sản. Bên Nợ: Hoàn nhập chênh lệch giữa số dự phòng phải lập …

0988.680.223
0912.929.959
0912.929.959