Thẻ: tính thuế gtgt theo phương pháp trực tiếp

0988.680.223
0912.929.959
0912.929.959