Thẻ: thuê tài chính và thuê hoạt động

Phân biệt giữa thuê tài chính và thuê hoạt động | Kế toán Việt Hưng

thuê tài chính và thuê hoạt động

Thuê tài chính và thuê hoạt động là hai hình thức phổ biến của loại hình thuê tài sản; giữa bên cho thuê và bên thuê về việc bên cho thuê chuyển quyền sử dụng tài sản cho bên thuê trong một khoảng thời gian nhất định để được nhận tiền cho thuê một lần …

0988.680.223
0912.929.959
0912.929.959