Thẻ: Thang bảng lương

Cách xây dựng thang bảng lương năm 2018

Hướng dẫn cách xây dựng thang bảng lương năm 2018 của doanh nghiệp Cách xây dựng thang bảng lương năm 2018 được lập căn cứ vào Nghị định 49/2013/NĐ-CP ngày 14/05/2013 1. Khái niệm thang bảng lương là gì? Thang bảng lương là hệ thống các nhóm lương, ngạch lương và các bậc lương được …

Những quy định mới nhất về tiền lương năm 2015

Tiền lương là nguồn thu nhập chủ yếu của công nhân viên chức và người lao động. Do sự thay đổi của nền kinh tế thị trường đã kéo theo sự thay đổi về tiền lương. Chính vì vậy từ ngày 01/01/2015, những quy định về tiền lương có nhiều đổi mới.  Cụ thể quy …