Tag Archives: sửa chữa xe máy

Khóa học kế toán dịch vụ sửa chữa ô tô – xe máy

NỘI DUNG KHÓA HỌC 1. Xử lý số dư đầu kỳ khóa học dịch vụ sửa chữa ô tô - xe máy. Tạo và quản lý danh sách nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp Tạo và quản lý danh mục kho, vật tư, hàng hóa. Cập nhập, quản lý chi tiết công nợ phải ...