Thẻ: Phân tích báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính là gì và cách làm báo cáo tài chính chi tiết

Báo cáo tài chính là các thông tin kinh tế được kế toán viên trình bày dưới dạng các bảng biểu, nhằm cung cấp các thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền của doanh nghiệp. Có hai loại là báo cáo tài chính tổng hợp và báo …

Học phân tích báo cáo tài chính

1. Phân tích báo cáo tài chính. – Phân tích báo cáo tài chính là khả năng nhìn nhận, đánh giá tình hình kinh doanh, hoạt động của doanh nghiệp dựa vào những con số được tập hợp trên bộ báo cáo tài chính. – Học phân tích báo cáo tài chính nhằm đem lại cho …

0988.680.223
0912.929.959
0912.929.959