Nộp thuế điện tử

Th7
18

Cách đăng ký nộp thuế điện tử

Nộp thuế điện tử là dịch vụ cho phép người nộp thuế lập Giấy nộp tiền (GNT) vào Ngân sách Nhà nước trực tiếp trên cổng thông tin điện tử của Cơ quan thuế và được Ngân hàng thương mại (NHTM) xác nhận kết quả giao dịch nộp thuế tức thời.   Hiện nay, Tổng […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Kinh nghiệm làm kế toán thuế
CHI TIẾT