Thẻ: Mẫu biểu bảng phân bổ tiền lương và BHXH

Mẫu bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội

bang-phan-bo-tien-luong-bhxh

1.Mục đích Dùng để tập hợp và phân bổ tiền lương tiền công thực tế phải trả (gồm tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp), BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ phải trích nộp trong tháng cho các đối tượng sử dụng lao động. 2. Phương pháp lập và trách nhiệm ghi: – Kết cấu …

0988.680.223
0912.929.959
0912.929.959