Thẻ: lớp học kế toán hành chính sự nghiệp

Học kế toán hành chính sự nghiệp tại TPHCM

học kế toán hành chính sự nghiệp

Học kế toán hành chính sự nghiệp | Đơn vị sự nghiệp là những đơn vị được thành lập để cung cấp dịch vụ công phục vụ cho phát triển kinh tế, xã hội. Các cơ quan hoạt động bằng nguồn ngân sách Nhà nước; và ngoài nguồn ngân sách nhà nước, kinh phí hoạt …

0988.680.223
0912.929.959
0912.929.959