Kỳ kế toán

Th7
18

Kỳ kế toán là gì

Kỳ kế toán là khái niệm không hề mới đối với hầu hết các kế toán viên trong các đơn vị. Tuy nhiên, không phải ai cũng nắm được chính xác khái niệm kỳ kế toán là gì theo Luật kế toán, cũng như việc áp dụng các loại kỳ kế toán đối với từng trường […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp
CHI TIẾT