Thẻ: Kế toán máy

Học kế toán máy như thế nào

 Học kế toán máy là một yêu cầu hết sức đúng đắn đối với mỗi nhân viên kế toán nhưng không phải ai cũng biết sử dụng từ phần mềm hỗ trợ đơn giản nhất như hệ thống tin học văn phòng hay phức tạp hơn là những phần mềm hỗ trợ chuyên …

Đào tạo kế toán máy thực hành trên phần mềm kế toán

Khóa đào tạo kế toán máy trên phần mềm là xu hướng tất yếu và gần như 100% là điều kiện bắt buộc cho các học viên muốn học thực hành kế toán bởi vì các nguyên nhân sau đây: Học thực hành kế toán máy như thế nào? Sau đây Kế Toán Việt Hưng sẽ nêu ra …