Thẻ: kế toán hàng cho biếu tặng

0988.680.223
0912.929.959
0912.929.959