Thẻ: in hóa đơn

Xử lý hành vi phạm quy định về đặt in hóa đơn

Xử lý hành vi phạm quy định về đặt in hóa đơn Vi phạm quy định về in hóa đơn dãn đến rất nhiều hậu quả sau này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của doanh nghiệp cũng như hao hụt ngân sách nhà nước. Lamketoan.vn xin giới thiệu các bạn luật …

0988.680.223
0912.929.959
0912.929.959