in hóa đơn

Th7
24

Xử lý hành vi phạm quy định về đặt in hóa đơn

Vi phạm quy định về in hóa đơn dãn đến rất nhiều hậu quả sau này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của doanh nghiệp cũng như hao hụt ngân sách nhà nước. Lamketoan.vn xin giới thiệu các bạn luật thuế về các trường hợp vi phạm quy định về đặt in […]

BởiNguyễn Thị Thu Hương | Luật thuế
CHI TIẾT