Thẻ: Hợp nhất báo cáo tài chính của công ty mẹ và công ty con

Báo cáo tài chính của công ty mẹ và công ty con

Công ty mẹ – con hay còn gọi là tập đoàn kinh tế đang là mô hình khá phổ biến trong giới các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đặc biệt là những nhóm SXKD có quy mô lớn. Cũng giống như các loại hình công ty khác thì các tập đoàn kinh tế này đều …

0988.680.223
0912.929.959
0912.929.959