Thẻ: hợp đồng lao động

Mẫu hợp đồng lao động theo quy định mới nhất áp dụng từ 01/01/2021

cap-nhat-moi-mau-hop-dong-lao-dong-nam-2019

Hợp đồng lao động | Người lao động là người từ đủ 15 tuổi trở lên, có khả năng lao động, làm việc theo hợp đồng lao động, được trả lương và chịu sự quản lý, điều hành của người sử dụng lao động. Người sử dụng lao động là doanh nghiệp, cơ quan, tổ …

0988.680.223
0973.241.678
0912.929.959
0982.929.939