Thẻ: học thực hành sản xuất suất ăn công nghiệp

Kế toán xuất ăn công nghiệp những vấn đề cần lưu ý

ke-toan-suat-an-cong-nghiep

Kế toán xuất ăn công nghiệp cần lưu ý những gì? Dịch vụ cung cấp xuất ăn công nghiệp: Có nghĩa là doanh nghiệp chế biến theo suất ăn được khách hàng đặt sẵn theo ngày, tuần…. Các doanh nghiệp thường cung cấp xuất ăn cho các đơn vị như: Cung cấp xuất ăn cho …