Thẻ: Hạch toán kế toán

Cách hạch toán hàng mua nhập khẩu

I. Công thức tính thuế nhập khẩu, thuế GTGT hàng nhập khẩu Các giá trị này Hải quan đã tính sẵn trên tờ khai Hải quan, các bạn kế toán chỉ cần căn cứ vào tờ khai HQ để hạch toán số tiền tương ứng. Các bạn đọc thêm phần này để bổ sung kiến …

0988.680.223
0912.929.959
0912.929.959