ghi sai số tiền

Th10
31

Cách xử lý trường hợp mất hóa đơn GTGT, hóa đơn tài chính

Rất nhiều trường hợp, các bạn kế toán viên khi làm sai hay làm hỏng hóa đơn GTGT và không biết nên xử lý như thế nào bởi chưa có kinh nghiệm trong vấn đề này. Trước đó chúng tôi đã hướng dẫn các bạn cách xử lý hóa đơn viết sai theo Điều 20 Thông […]

BởiThị Hằng Cao | Hóa đơn giá trị gia tăng
CHI TIẾT