Thẻ: dự toán xây dựng công trình

[PHẦN 1] Cách tính dự toán chi phí xây dựng công trình mới nhất

dự toán chi phí xây dựng

Dự toán chi phí xây dựng – Nắm được cách tính chi phí xây dựng là gần như đã hoàn thành được 50% quá trình hoàn thiện quá trình lập dự toán xây dựng hãy cùng Kế toán Việt Hưng tìm hiểu chi tiết các công thức mẫu biểu bảng tính lập dự toán chi …

Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình mới nhất

điều chỉnh dự toán xây dựng

Điều chỉnh dự toán xây dựng | Áp dụng cho trường hợp thiết kế thay đổi được sự chấp thuận của cấp có thẩm quyền. Đối với gói thầu đã ký hợp đồng thì việc xác định dự toán xây dựng công trình điều chỉnh chỉ áp dụng cho công việc phát sinh chưa có …

0988.680.223
0912.929.959
0912.929.959