Tag Archives: Doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân là gì

1. Khái niệm  doanh nghiệp tư nhân: – Là doanh nghiệp do 1 cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. 2. Đặc điểm của doanh nghiệp tư nhân: – Doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân. Do …