Thẻ: Chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam

Chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11

Mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11 Ngày Nhà giáo Việt Nam (hay Ngày Hiến chương Nhà giáo Việt Nam) là một ngày kỷ niệm được tổ chức hằng năm vào ngày 20 tháng 11 tại Việt Nam. Đây là ngày lễ hội của ngành Giáo dục và là Ngày Nhà giáo, ngày “tôn sư …

0988.680.223
0912.929.959
0912.929.959