Thẻ: bảng kê

Bảng kê chi tiền (Mẫu số 09 – TT)

Bảng kê chi tiền là bảng liệt kê các khoản tiền đã chi, làm căn cứ quyết toán các khoản tiền đã chi và ghi sổ kế toán. Bài viết này kế toán Việt Hưng sẽ hướng dẫn bạn lập bảng kê sao cho đúng nhé : 1 Phương pháp lập bảng kê chi tiền …

0988.680.223
0912.929.959
0912.929.959