Những quy định mới về bảo hiểm xã hội năm 2018

 5 quy định mới về bảo hiểm xã hội năm 2018

Căn cứ: Luật BHXH số 58/2014/QH 13 ngày 20/11/2014

             Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16/11/2015

Những quy định mới về bảo hiểm xã hội năm 2018

1. Thêm hai nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

Theo khoản 1, khoản 2 Điều 2 Luật BHXH số 58/2014/QH 13 quy định thêm 2 nhóm đối tượng tham gia BHXH bắt buộc:

– Người lao động có hợp đồng lao động từ 1 tháng đến dưới 3 tháng

– Người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam có giấy phép lao động được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp, được tham gia BHXH bắt buộc theo quy định của Chính phủ.

Xem thêm:

Tỷ lệ trích bảo hiểm xã hội năm 2018 mới nhất

2. Người tham gia BHXH tự nguyện được nhà nước hỗ trợ kinh phí

Theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/04/2017 quy định: “Người tham gia BHXH tự nguyện được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ % trên mức đóng BHXH hàng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn”:

Tỷ lệ % trên mức đóng

BHXH hàng tháng

Đối tượng
10% Đối với người tham gia thuộc Các đối tượng khác
25% Đối với người tham gia thuộc hộ cận nghèo
30% Đối với người tham gia thuộc hộ nghèo

3. Để được hưởng mức lương hưu tối đa người tham gia BHXH phải tăng thêm số năm đóng BHXH

3.1. Đối với lao động nữ:

+ Từ ngày 01/01/2018, lao động nữ nghỉ hưu khi đóng đủ 15 năm BHXH  hưởng

lương hưu bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH

+ Từ năm thứ 16 trở đi, mức hưởng BHXH tăng thêm 2%

+ Đóng đủ 30 năm được hưởng lương hưu tối đa 75%

3.2. Đối với lao động nam :

+  Từ ngày 01/01/2018, lao động nam nghỉ hưu khi đóng đủ 15 năm BHXH  hưởng lương hưu bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH

+ Đến năm 2022 phải tham gia 20 năm BHXH mới được hưởng 45%

+ Đóng đủ 35 năm được hưởng lương hưu tối đa 75%

4. Tiền lương hàng tháng đóng BHXH tăng lên

Theo Điều 4 thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH quy định:

Tiền lương đóng BHXH = Mức lương + Phụ cấp lương + Các khoản bổ sung khác

Trong đó:

4.1. Mức lương:

Tính theo thời gian của công việc hoặc chức danh theo thang lương, bảng lương do người sử dụng lao động xây dựng theo quy định của pháp luật lao động mà hai bên đã thỏa thuận. Đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm hoặc lương khoán thì ghi mức lương tính theo thời gian để xác định đơn giá sản phẩm hoặc lương khoán.

4.2. Phụ cấp lương:

Các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ. Các khoản phụ cấp lương gắn với quá trình làm việc và kết quả thực hiện công việc của người lao động.

4.3. Các khoản bổ sung khác:

Các khoản bổ sung xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động và trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương. Các khoản bổ sung không xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động, trả thường xuyên hoặc không thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương gắn với quá trình làm việc, kết quả thực hiện công việc của người lao động.

5. Điều kiện hưởng lương hưu đối với người về hưu trước tuổi

Theo Điều 55 Luật BHXH năm 2014 quy định:

“Người lao động khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên, được hưởng mức lương hưu với mức thấp hơn trong trường hợp bị suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80% thì phải đủ điều kiện về tuổi đời như sau”:

Năm nghỉ hưởng lương hưu Tuổi đời đối với nam Tuổi đời đối với nữ
2018 Từ đủ 53 tuổi trở lên 48
2019 Từ đủ 54 tuổi trở lên 49
2020 Từ đủ 55 tuổi trở lên 50

Riêng trường hợp người lao động đã có thời gian đóng BHXH từ đủ 20 năm trở lên, trong đó từ đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì không kể tuổi đời.

Trên đây là chia sẻ của Kế toán Việt Hưng về những quy định mới về bảo hiểm xã hội năm 2018. Nhằm giúp các bạn cập nhật được các thay đổi của bảo hiểm. Nếu còn bất kỳ khúc mắc nào. Bạn vui lòng để lại bình luận phía dưới bài viết. Kế toán Việt Hưng luôn sẵn lòng giải đáp.

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận