Mức đóng BHXH tự nguyện chỉ từ 297.000Đ/tháng có phải không?

BHXH tự nguyện | Bảo hiểm xã hội là một chế độ bảo hiểm được Nhà nước ta bảo hộ, và cơ quan bảo hiểm xã hội chính là người người thực hiện công việc này. Những người lao động hiện không thuộc cơ quan hay đoàn thể nào sẽ không tham gia vào bảo hiểm xã hội bắt buộc hoàn toàn thì được lựa chọn hình thức đóng, cùng mức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Vậy câu hỏi đặt ra ở đây chính là tham gia vào bhxh tự nguyện chỉ với mức đóng từ 279.000 Đ/ tháng liệu có phải hay không? Thắc mắc này đang được rất nhiều người đặt ra, hãy cùng Trung tâm đào tạo kế toán Việt Hưng tìm hiểu qua bài viết dưới đây để có thể biết được mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện chuẩn nhất nhé.

1. Bảo hiểm xã hội tự nguyện là gì?

BHXH tự nguyện là một trong những loại hình bảo hiểm xã hội được Nhà nước ban hành và tổ chức thực hiện mà người tham gia vào bảo hiểm xã hội sẽ được quyền lựa chọn mức đóng của mình, phương thức đóng thật phù hợp với điều kiện tài chính của mình.

Căn cứ theo Khoản 4, Điều 2 của Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ban hành vào ngày 20/11/2014 đã quy định rõ: Công dân Việt Nam nếu đủ 15 tuổi trở lên, nhưng không nằm trong nhóm đối tượng tham gia vào bảo hiểm xã hội bắt buộc thì đều có thể tham gia vào bảo hiểm xã hội tự nguyện. Và trường hợp nào cần phải tham gia vào bảo hiểm xã hội tự nguyện thì người lao động căn cứ đúng theo quy định nêu trên xem mình đang nằm trong nhóm đối tượng nào để đóng bảo hiểm xã hội.

2. BHXH tự nguyện gồm những chế độ nào ?

Căn cứ theo Điều 4 của Luật bảo hiểm xã hội Việt Nam 2014 quy định bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ được hưởng 2 chế độ:

bhxh tự nguyện 2
Quy định các chế độ BHXH tự nguyện

→Như vậy, chúng ta có thể thấy so với chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc thì người tham gia vào bhxh tự nguyện sẽ được hưởng ít quyền lợi hơn: không có chế độ thai sản, ốm đau, bệnh nghề nghiệp hay tai nạn lao động.

Với những chế độ về mặt lợi ích to lớn cuat loại hình bảo hiểm xã hội đem lại thì tất cả mọi người vẫn nên tham gia vào bảo hiểm xã hội tự nguyện nếu như không thuộc vào trường hợp tham gia bảo hiển xã hội bắt buộc.

3. Những ai được tham gia vào BHXH tự nguyện và khi tham gia BHXH tự nguyện sẽ được hưởng những chế độ như thế nào?

Căn cứ theo Điều 2 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định như sau:

Người lao động là công dân của nước Việt Nam thuộc đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm:

– Người đang làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn hay xác định về thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hay theo một công việc nhất định có thời gian từ 3 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết cùng người đại diện theo đúng pháp luật dưới 15 tuổi theo quy định về luật lao động của nước ta.

– Người làm việc theo hợp đồng lao động nhưng có thời hạn từ 1 tháng đến dưới 3 tháng.

– Cán bộ, công chức hay viên chức.

– Công nhân công an, công nhân quốc phòng, người lao động đang làm công tác khác ở tổ chức cơ yếu.

bhxh tự nguyện 3
Chế độ bhxh bắt buộc đối tượng sĩ quan quân nhân

– Người lao động làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Luật lao động Việt Nam.

bhxh tự nguyện 4
Chế độ BHXH bắt buộc đối tượng người lao động là công dân nước ngoài

– Người đang quản lý doanh nghiệp, điều hành hợp tác xã và có hưởng chế độ lương.

– Người đang hoạt động không chuyên trách ở phường, xã, thị trấn

……..

Þ Người tham gia vào bảo hiểm xã hội tự nguyện phải đủ điều kiện 15 tuổi trở lên và là công dân của nước Việt Nam, không thuộc những đối tượng hiện đang quy định trong khoản 1 của bảo hiểm xã hội bắt buộc thì được phép tham gia vào bảo hiểm xã hội tự nguyện nếu như có nhu cầu.

Theo Chương IV của Luật bảo hiểm xã hội 2014, người tham gia vào bảo hiểm tự nguyện sẽ được hưởng chế độ hưu trí, trợ cấp mai táng, bảo hiểm xã hội một lần và trợ cấp tuất.

3. Người dân có thể tham giam vào bảo hiểm xã hội tự nguyện với mức đóng từ 279.000 đồng / tháng không?

3.1 Mức đóng BHXH tự nguyện được quy định

Căn cứ vào Điều 10 Nghị định 134/2015/NĐ – CP quy định:

–  Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện theo Khoản 1 Điều 87 của Luật Bảo hiểm xã hội và theo hình thức đóng Khoản 1 Điều 9 Nghị định này cũng quy định rõ:

+ Mức đóng hằng tháng bằng 22% tổng mức thu nhập tháng do chính người tham gia vào bảo hiểm xã hội tự nguyện chọn lựa.

+ Mức thu nhập tháng này do người tham gia vào bảo hiểm xã hội lựa chọn thấp nhất bằng với mức chuẩn của hộ nghèo ở khu vực nông thôn theo quy định của Chính phủ đã ban hành và cao nhất bằng với mức lương cơ sở ngay tại thời điểm người tham gia bảo hiểm đóng.

+ ……

Căn cứ theo Điều 14 Nghị định 134/2015/NĐ – CP đã ban hành như sau:

3.2 Hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội với người tham gia BHXH tự nguyện

– Người tham gia vào bảo hiểm xã hội tự nguyện được Nhà nước hỗ trợ đóng theo tỷ lệ phần trăm trên mức đóng hằng tháng theo chuẩn mức của hộ nghèo khu vực nông thôn quy định ở Khoản 1 Điều 10 Nghị định, cụ thể:

+ Bằng 30% đối với người tham gia bảo hiểm tự nguyện thuộc hộ nghèo.

+ Đối với người tham gia vào bảo hiểm xã hội tự nguyện nằm trong diện cận nghèo là 25%.

+ Những đối tượng khác là 10%.

Và cũng căn cứ theo điều kiện về việc phát triển kinh tế – xã hội, khả năng ngân sách của nhà nước ở từng thời kỳ khác nhau mà Chính phủ sẽ xem xét và điều chỉnh mức tiền đóng phù hợp đối với người tham gia vào bảo hiểm xã hội tự nguyện phù hợp.

Mức đóng hàng tháng = 22% x Mức thu nhập tháng ( người tham gia vào bảo hiểm xã hội tự nguyện chọn lựa ) – Mức nhà nước hỗ trợ

TRONG ĐÓ:

– Mức thu nhập đóng tháng sẽ do chính người tham gia bảo hiểm tự nguyện lựa chọn.

– Theo Nghị định 07/2021/NĐ – CP quy định trong chuẩn nghèo đa chiều ở giai đoạn 2021 – 2025, mức chuẩn hiện nay là 1.500.000 Đ/ tháng

→ Mức đóng thấp nhất của bảo hiểm xã hội tự nguyện 22% x 1.500.000 = 330.000 đồng/ tháng

– Mức nhà nước hỗ trợ với bảo hiểm xã hội tự nguyện: được tính theo tỷ lệ phần trăm trên mức đóng bảo hiểm xã hội hằng tháng theo đúng mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn.

  • Hộ nghèo được hỗ trợ: 30% x 22% x 1.500.000 = 99.000 đồng/ tháng

  • Hộ cận nghèo: 25% x 22% x 1.500.000 = 82.500 đồng/ tháng

  • Các đối tượng khác: 10% x 22% x 1.500.000 = 33.000 đồng/ tháng

→ Như vậy, đối với trường hợp người tham gia vào BHXH tự nguyện không phải là hộ nghèo hay hộ cận nghèo sẽ được Nhà nước hỗ trợ 33.000 Đ/ tháng.

LƯU Ý: nếu như người tham gia vào bảo hiểm xã hội tự nguyện lựa chọn cho mình mức thu nhập tham gia bảo hiểm xã hội cao hơn với mức chuẩn hộ nghèo theo quy định, thì mức hỗ trợ của Nhà nước ở đây cũng chỉ tính tối đã theo hộ nghèo 99.000 đồng/ tháng; hộ cận nghèo 82.500 đồng/ tháng; đối tượng khác là 33.000 đồng/ tháng.

VÍ DỤ 1

Anh Nguyễn Văn A làm nghề lao động tự, anh muốn tham gia vào bảo hiểm xã hội là lựa chọn mức thu nhập là 3.000.000 đồng/ tháng, trường hợp này anh A sẽ phải đóng: 3.000.000 x 22% – 33.000 = 627.000 đồng/ tháng

VÍ DỤ 2

Chị Nguyễn Thị B làm nghề lao động tự do (chị thuộc hộ cận nghèo ) và muốn tham gia bảo hiểm xã hội, chị lựa chọn mức thu nhập là 2.000.000 Đ/ tháng, với trường hợp này chị B phải đóng: 2.000.000 x 22% – 82.500 = 357.500 đồng/ tháng

* Thời gian Nhà nước hỗ trợ sẽ tùy thuộc vào thời gian tham gia vào bảo hiểm xã hội tự nguyện trên thực tế của mỗi người nhưng không được quá 10 năm (120 tháng).

4. Các hình thức đóng bảo hiểm xã hội

Theo Khoản 2 Điều 87 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định về phương thức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện của người lao động:

– Hằng tháng.

– 03 tháng một lần.

– 06 tháng một lần.

– 12 tháng một lần.

– Đóng một lần cho nhiều năm nhưng không quá 5 năm/ lần.

– Đóng một lần với những năm thiếu đối với người tham gia vào bảo hiểm xã hội tự nguyện đủ điều kiện hưởng lương hưu, và thời gian còn thiếu không được quá 10 năm thì được phép đóng đủ 20 năm để có thể hưởng lương hưu.

Bài viết của Trung tâm đào tạo kế toán Việt Hưng đã trả lời rõ ràng về câu hỏi mức đóng BHXH tự nguyện chỉ từ 279.000 đồng/ tháng. Bảo hiểm xã hội là khoản đóng cần thiết giúp bạn được hưởng lương hưu và tử tuất tuổi già, nếu không tham gia vào bảo hiểm xã hội tự nguyện sau này lớn tuổi mất khả năng lao động thì bạn sẽ không có khoảng thu nhập hàng tháng cho mình. Đừng quên tham gia Fanpage kịp thời cập nhật bản tin kế toán mới nhất nhé!

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận