[Mới Cập Nhật] Bảng định mức phạt chậm nộp báo cáo sử dụng hóa đơn

Mức phạt chậm nộp báo cáo sử dụng hóa đơn được quy định như thế nào? Thời hạn nộp báo cáo sử dụng hóa đơn được nêu rõ trong quy định tại Thông tư 10/2014/TT-BTC. 

mức phạt chậm nộp báo cáo sử dụng hóa đơn
Các mức phạt chậm nộp báo cáo sử dụng hóa đơn

1. Căn cứ quy định

Tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 13 Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 của Bộ Tài chính (có hiệu lực từ ngày 02/3/2014) hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn như sau:

Điều 13. Hành vi quy định về lập, gửi thông báo và báo cáo (trừ thông báo phát hành hóa đơn) cho cơ quan thuế

……..

Đối với hành vi vi phạm về nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hóa đơn:

  1. a) Phạt cảnh cáo đối với hành vi nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hóa đơn từ ngày thứ 1 đến hết ngày thứ 5 kể từ ngày hết thời hạn theo quy định.
  2. b) Trường hợp nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hóa đơn, từ ngày thứ 6 đến hết ngày thứ 10 kể từ ngày hết thời hạn theo quy định và có tình tiết giảm nhẹ thì xử phạt cảnh cáo.
  3. c) Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng, trừ thông báo phát hành hóa đơn, chậm sau 10 ngày kể từ ngày hết thời hạn theo quy định.
  4. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng với hành vi không nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế. Hành vi không nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hóa đơn, được tính sau 20 ngày kể từ ngày hết thời hạn theo quy định.”

2. Mức phạt chậm nộp báo cáo sử dụng hóa đơn

Đối với hành vi nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hóa đơn từ ngày thứ 1 đến hết ngày thứ 10 kể từ ngày hết thời hạn theo quy định.

 

Phạt cảnh cáo
Đối với hành vi nộp chậm báo cáo sử dụng hóa đơn sau 10 ngày kể từ ngày hết thời hạn theo quy định.

 

Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng
Đối với hành vi không nộp thông báo, báo cáo sử dụng hóa đơn. Được tính sau 20 ngày kể từ ngày hết thời hạn theo quy định Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng

Lưu ý: 

– Lập sai hoặc không đầy đủ nội dung báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn: Phạt từ 200.000 – 1.000.000 đồng

– Ngoài bị phạt tiền, DN phải lập và gửi lại cơ quan thuế báo cáo đúng quy định.

– Trường hợp DN phát hiện sai sót và lập lại báo cáo thay thế đúng quy định gửi cơ quan thuế trong thời hạn quy định nộp thông báo thì không bị xử phạt.

– Từ ngày 25/12/2016 theo Nghị định 176/2016/TT-BTC quy định“Trường hợp tổ chức, cá nhân tự phát hiện sai sót và lập lại thông báo, báo cáo thay thế đúng quy định gửi cơ quan thuế trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền ban hành Quyết định thanh tra thuế, kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế thì không bị phạt tiền”.

3. Thời hạn nộp báo cáo sử dụng hóa đơn

Thời hạn nộp báo cáo sử dụng hóa đơn theo tháng: 

  • Chậm nhất là ngày 20 của tháng kế tiếp
  • Trường hợp DN chưa làm thông báo phát hành hóa đơn. Thì không phải nộp báo cáo sử dụng hóa đơn
  • Trường hợp DN đã làm thông báo phát hành hóa đơn hoặc mua hóa đơn của cơ quan Thuế. Thì trong kỳ dù không sử dụng hóa đơn vẫn phải nộp báo cáo sử dụng hóa đơn. Ghi số lượng hóa đơn sử dụng bằng 0

Thời hạn nộp báo cáo sử dụng hóa đơn theo quý:

Hàng quý,  các tổ chức cá nhân kinh doanh bán hàng hóa dịch vụ có trách nhiệm nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Kể cả trường hợp không sử dụng hóa đơn.

  • Báo cáo sử dụng hóa đơn nộp theo quý chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu tiên ở quý sau
  • Với quý IV nộp chậm nhất là ngày 30/1 của năm sau. 

Như vậy, kế toán Việt Hưng đã cập nhật mức phạt chậm báo cáo sử dụng hóa đơn mới nhất hiện nay do cơ quan thuế ban hành. Kế toán viên cần căn cứ thời gian nộp báo cáo để nộp lên cơ quan thuế tránh bị phạt. 

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0988.680.223
0986.191.228
0912.929.959
0982.929.939