Mẫu biên bản cam kết thu nhập cá nhân số 02/CK-TNCN

Mẫu biên bản cam kết số 02/CK-TNCN. Cam kết về thu nhập cá nhân kèm theo thông tư 92/2015/TT-BTC ban hành ngày 15/06/2015 của Bộ Tài Chính.

Mẫu này áp dụng cho các cá nhân có thu nhập chưa đến mức chịu thuế TNCN ( tức là thu nhập dưới mức quy định phải đóng thuế TNCN)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Mẫu số: 02/CK-TNCN
(Ban hành kèm theo Thông tư số
92/2015/TT-BTC ngày
15/6/2015 của Bộ Tài chính)

BẢN CAM KẾT

(Áp dụng cho cá nhân chưa đến mức thu nhập chịu thuế TNCN)

          Kính gửi: Công ty …………….

1. Tên tôi là: Phạm Thị Sánh

2. Mã số thuế: 8123934815
3. Số CMND/hộ chiếu: 151691937 Ngày cấp: 30/12/2011 Nơi cấp: Công an Thái Bình
4. Địa chỉ cư trú: Vũ Thư, Thái Bình
5. Tên tổ chức, cá nhân trả thu nhập: Công ty CP Đay và KDTH Thái Bình

Tôi cam kết rằng, trong năm 2017 tôi chỉ có thu nhập duy nhất tại Công ty CP Đay và KDTH Thái Bình nhưng ước tính tổng thu nhập không quá 108 triệu đồng (ghi bằng chữ: một trăm linh tám triệu đồng) nên không đến mức phải nộp thuế TNCN.

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

Thái Bình, ngày 30  tháng 12  năm 2017

CÁ NHÂN CAM KẾT

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

Phạm Ngọc Sánh

Tải về: Mẫu biên bản cam kết 02/CK-TNCN – Cam kết thu nhập cá nhân

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0988.680.223
0986.191.228
0912.929.959
0982.929.939