Mẫu báo cáo thực tập kế toán tình hình hoạt động công ty thương mại

Báo cáo thực tập kế toán lĩnh vực thương mại – Công tác kế toán có vai trò lớn trong việc quản lý và điều hành doanh nghiệp. Đặc biệt trong DN thương mại thì vấn đề này trở nên vô cùng quan trọng vì nếu doanh nghiệp nào thực hiện tốt công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh sẽ giúp doanh nghiệp tăng khả năng thu hồi vốn, kịp thời tổ chức quá trình kinh doanh tiếp theo thì sẽ tồn tại và phát triển.

 

thực tập kế toán
Mẫu báo cáo thực tập kế toán tình hình hoạt động công ty thương mại

Hãy cùng Kế toán Việt Hưng tham khảo một bài báo cáo tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán đề tài “Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần Công Nghệ Điều Khiển và Tự Động Hóa” qua bài viết thực tập kế toán ngay sau đây nhé.

1. Lý do chọn đề tài “Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh”

Sự ra đời và phát triển của kế toán gắn liền với sự phát triển của nền kinh tế xã hội. Xã hội càng phát triển thì kế toán càng trở nên quan trọng và trở thành công cụ không thể thiếu được trong quản lý kinh tế nhà nước và doanh nghiệp.Trong bối cảnh hiện nay để tồn tạ i thì doanh nghiệp cần có chiến lược kinh doanh, quản lý kinh doanh phù hợp.

Công tác kế toán có vai trò lớn trong việc quản lý và điều hành doanh nghiệp. Đặc biệt trong doanh nghiệp thương mại thì vấn đề này trở nên vô cùng quan trọng vì nếu doanh nghiệp nào thực hiện tốt công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh sẽ giúp doanh nghiệp tăng khả năng thu hồi vốn, kịp thời tổ chức quá trình kinh doanh tiếp theo thì sẽ tồn tại và phát triển.

Nhận thức rõ được tầm quan trọng của vấn đề này công ty cổ phần Công Nghệ Điều Khiển và Tự Động Hóa đang từng bước hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh. Tuy nhiên công tác này vẫn chưa thực sự hoàn thiện và còn những hạn chế nhất định.

Xuất phát từ mặt lý luận và thực tiễn, sau quá trình tìm hiểu tôi đã chọn nghiên cứu đề tài: “Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kế t quả kinh doanh tại công ty cổ phần Công Nghệ Điều Khiển và Tự Động Hóa”.

 

2. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu 

Đề tài đi sâu vào nghiên cứu công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh nhằm một số mục đích sau:

– Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại

– Tìm hiểu thực trạng công tác kế toán đặc biệt là kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần Công Nghệ Điều Khiển và Tự Động Hóa.

– Đề xuất một số giải pháp góp phần hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại đơn vị.

3.  Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 

Đối tượng: Đề tài đi sâu vào tìm hiểu các vấn đề liên quan đến công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty CP Công Nghệ Điều Khiển và Tự Động Hóa.

Phạm vi không gian: Tại công ty CP Công Nghệ Điều Khiển và Tự Động Hóa.

Phạm vi thời gian: Nguồn số liệu liên quan đến luận văn được thu thập từ công ty CP Công Nghệ Điều Khiển và Tự Động Hóa trọng tâm quý II năm 2015.

Do đặc thù của đơn vị là doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động trong lĩnh vực thương mại, hiện tại chưa có ứng dụng kế toán quản trị và trong tương lai gần khả năng ứng dụng là không khả thi vì vậy đề tài chỉ tập trung vào kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty từ góc độ kế toán tài chính.

4. Phương pháp nghiên cứu 

– Tài liệu thứ cấp:

+ Các tài liệu, giáo trình về lý thuyết kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh.

+ Kết quả nghiên cứu của các tác giả khác có liên quan.

– Tài liệu sơ cấp: Sổ sách, báo cáo có liên quan đến kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần Công Nghệ Điều Khiển và Tự Động Hóa.

– Phương pháp nghiên cứu:

Nghiên cứu tài liệu kết hợp với phỏng vấn điều tra: Mục đích của việc phỏng vấn nhằm thu thập các thông tin sơ cấp về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty CP Công Nghệ Điều Khiển và Tự Động Hóa. Đối tượng được phỏng vấn, điều tra là kế toán trưởng và kế toán viên. Trình tự tiến hành là kết hợp giữa việc thu thập chứng từ thực tế với phương pháp quan sát, phỏng vấn trực tiếp…

5.  Ý nghĩa của đề tài 

Ý nghĩa khoa học: Hệ thống hóa và góp phần làm rõ cơ sở lý luận về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kế t quả kinh doanh tạ i các doanh nghiệp thương mại theo Luật kế toán, chuẩn mực kế toán và các chế độ kế toán hiện hành.

Ý nghĩa thực tiễn: Đề tài phân tích, đánh giá ưu nhược điểm về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty CP Công Nghệ Điều Khiển và Tự Động Hóa trên góc độ kế toán tài chính từ đó đề xuất một số giải pháp hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại đơn vị.

6.  Kết cấu của luận văn thực tập kế toán

Ngoài phần kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, luận văn được kết cấu thành 4 chương:

Chương 1: Tổng quan về đề tài nghiên cứu

Chương 2: Cơ sở lý luận về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại.

Chương 3: Thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần Công Nghệ Điều Khiển và Tự Động Hóa.

Chương 4: Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần Công Nghệ Điều Khiển và Tự Động Hóa.

Các bạn tham khảo Mẫu báo cáo trên TẠI ĐÂY

Nhìn chung những đề tài trên đã hệ thống hóa những vấn đề cơ bản của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh. Nhưng việc nghiên cứu kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả tại công ty cổ phần Công Nghệ Điều Khiển và Tự Động Hóa thì vẫn chưa có tác giả nào thực hiện. Vì vậy, trong luận văn này tôi đi vào nghiên cứu kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty. Từ đó đưa ra những kiến nghị mang tính ứng dụng, góp phần vào việc hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả của công ty cổ phần Công Nghệ Điều Khiển và Tự Động Hóa nói riêng và các doanh nghiệp thương mại nói chung. Chúc các bạn làm báo cáo thực tập kế toán thành công vượt qua kỳ thi!

 

 

 

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0988.680.223
0912.929.959
0912.929.959