Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ theo tài khoản 511

Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ áp dụng theo TT 133/BTC dùng để phản ánh doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của DN trong 1 kỳ kế toán. Điều kiện ghi nhận doanh thu? Kết cấu tài khoản? Kế toán Việt Hưng sẽ giải đáp cho bạn đọc ngay sau đây.

 

kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

KẾ TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG & CUNG CẤP DỊCH VỤ THEO TÀI KHOẢN 511

1. Điều kiện ghi nhận doanh thu

Doanh nghiệp chỉ ghi nhận doanh thu bán hàng khi đồng thời thỏa mãn các điều kiện sau:

 • Doanh nghiệp đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm, hàng hóa cho người mua;
 • Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hoặc quyền kiểm soát hàng hóa;
 • Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn. Khi hợp đồng quy định người mua được quyền trả lại sản phẩm, hàng hóa, đã mua theo những điều kiện cụ thể. Doanh nghiệp chỉ được ghi nhận doanh thu khi những điều kiện cụ thể đó không còn tồn tại và người mua không được quyền trả lại sản phẩm, hàng hoá. (trừ trường hợp khách hàng có quyền trả lại hàng hóa dưới hình thức đổi lại để lấy hàng hóa, dịch vụ khác);
 • Doanh nghiệp đã hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng;
 • Xác định được các chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.

Doanh nghiệp chỉ ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ khi đồng thời thỏa mãn các điều kiện sau:

 • Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn. Khi hợp đồng quy định người mua được quyền trả lại dịch vụ đã mua theo những điều kiện cụ thể. Doanh nghiệp chỉ được ghi nhận doanh thu khi những điều kiện cụ thể đó không còn tồn tại và người mua không được quyền trả lại dịch vụ đã cung cấp;
 • Doanh nghiệp đã hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó;
 • Xác định được phần công việc đã hoàn thành vào thời điểm báo cáo;
 • Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ đó.

2. Kết cấu và nội dung tài khoản 511 (kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ)

kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Bên Nợ:

 • Các khoản thuế gián thu phải nộp (GTGT, TTĐB, XK, BVMT);
 • Các khoản giảm trừ doanh thu;
 • Kết chuyển doanh thu thuần vào tài khoản 911 “Xác định kết quả kinh doanh”.

Bên Có:

 • Doanh thu bán sản phẩm, hàng hóa, bất động sản đầu tư
 • Và cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp thực hiện trong kỳ kế toán.

Tài khoản 511 không có số dư cuối kỳ 

Tài khoản 511 có 4 tài khoản 2 cấp

Tài khoản 5111 – Doanh thu bán hàng hoá:

 • Tài khoản này dùng để phản ánh doanh thu và doanh thu thuần của khối lượng hàng hóa được xác định là đã bán trong một kỳ kế toán của doanh nghiệp.
 • Chủ yếu dùng cho các ngành kinh doanh hàng hóa, vật tư, lương thực,…

Tài khoản 5112 – Doanh thu bán các thành phẩm: 

 • Tài khoản này dùng để phản ánh doanh thu và doanh thu thuần của khối lượng sản phẩm (thành phẩm, bán thành phẩm) được xác định là đã bán trong một kỳ kế toán của doanh nghiệp.
 • Chủ yếu dùng cho các ngành sản xuất vật chất. Như: Công nghiệp, nông nghiệp, xây lắp, ngư nghiệp, lâm nghiệp,…

Tài khoản 5113 – Doanh thu cung cấp dịch vụ:

 • Dùng để phản ánh doanh thu và doanh thu thuần của khối lượng dịch vụ đã hoàn thành, đã cung cấp cho khách hàng và được xác định là đã bán trong một kỳ kế toán.
 • Tài khoản này chủ yếu dùng cho các ngành kinh doanh dịch vụ. Như: Giao thông vận tải, bưu điện, du lịch, dịch vụ công cộng, dịch vụ khoa học, kỹ thuật, dịch vụ kế toán, kiểm toán,…

Tài khoản 5118 – Doanh thu khác:

 • Tài khoản này dùng để phản ánh về doanh thu nhượng bán, thanh lý bất động sản đầu tư, các khoản trợ cấp, trợ giá của nhà nước…

Kế toán viên cần nắm bắt những thay đổi kịp thời của tài khoản 511 theo TT 133/BTC (kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ). Chủ động thực hiện thay đổi để xử lý nghiệp vụ theo đúng quy định pháp luật. Chúc các bạn thành công!

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0988.680.223
0986.191.228
0912.929.959
0982.929.939