Hướng dẫn cách định khoản chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp TK 621

Cách định khoản chi phí nguyên liệu,vật liệu trực tiếp TK 621

Tài khoản 621 dùng để phản ánh các chi phí nguyên liệu. Cũng như vật liệu được sử dụng trực tiếp trong các hoạt động sản xuất. Bài viết hôm nay sẽ hướng dẫn cách định khoản chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp TK 621 trong các ngành hiện nay.

Tham khảo:

Khóa học thực hành kế toán xây dựng – xây lắp

Khóa học thực hành kế toán sản xuất

Kế toán nhà hàng cần làm gì

Hướng dẫn cách định khoản chi phí nhân công trực tiếp TK 622

1. Quy định khi định khoản hạch toán TK 621

TK 612 chỉ được hạch toán các chi phí vật liệu, nguyên liệu gồm cả các nguyên vật liệu chính và phụ đã được sử dụng trực tiếp để sản xuất các loại sản phẩm đã thực hiện trong các dịch vụ hoặc SXKD và phải được tính theo giá đúng nhất khi sử dụng.

Hướng dẫn cách định khoản chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp TK 621
Hướng dẫn cách định khoản chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp TK 621

1.1. Trong các kỳ kế toán:

Ghi chép nguyên vật liệu cần phải theo từng đối tượng sử dụng trực tiếp nguyên liệu. Hay vật liệu này trong quá trình sản xuất thực hiện dịch vụ, sản xuất hay tập hợp chung trong quá trình một cách cụ thể và rõ ràng nhất.

1.2. Ở cuối các kỳ kế toán:

Phải thực hiện kết chuyển các chi phí của nguyên vật liệu vào tài khoản 154 cho việc tính giá thành thực tế. Khi tiến hành phân bổ các nguồn trị giá nguyên liệu thì phải phải có tính hợp lý nhất.

Đối với các doanh nghiệp nộp thuế hay nguyên liệu vật liệu. Thì kinh doanh hàng hóa cũng như các dịch vụ chịu thuế GTGT tính theo một phương pháp khấu trừ. Hoặc các vật liệu không qua nhập kho để đưa vào sử dụng ngay trong kinh doanh các trị giá vật liệu và không bao gồm thuế VAT.

Phần chi phí nguyên vật liệu vượt trên các mức bình thường. Thì không tính vào giá thành sản phẩm mà phải được kết chuyển vào giá vốn hàng bán có TK 632.

2. Nội dung định khoản chi phí nguyên liệu của TK 621

Định khoản chi phí nguyên liệu của TK 621
Định khoản chi phí nguyên liệu của TK 621

Bên nợ TK 621 sẽ là giá trị thực tế của vật liệu và nguyên liệu dùng trong các hoạt động để sản xuất các sản phẩm hiện tại trong các kỳ hạch toán cũng như định khoản.

Bên có TK 621 sẽ kết chuyển các trị giá của nguyên liệu cho việc thực tế sử dụng cho việc sản xuất. Cũng như kinh doanh cho 154 chi phí sản xuất hoặc kinh doanh dở dang TK 631 cho giá thành sản xuất. Hay chi tiết cho tính giá thành sản phẩm về dịch vụ.

Khi kết chuyển chi phí vật liệu, nguyên liệu cần để trên mức bình thường vào TK 632. Trị giá nguyên liệu hay vật liệu trực tiếp sử dụng không hết sẽ được nhập lại trong kho.

3. Một số nghiệp vụ kinh tế trong TK 621

Khi xuất nguyên vật liệu cho các hoạt động sản xuất sản phẩm thực thực hiện các dịch vụ ở trong kỳ. Thì ghi là Nợ TK 621 các chi phí nguyên liệu vật liệu trực tiếp và có TK 152 nguyên vật liệu.

Trường hợp đã mua nguyên vật liệu đưa thẳng vào nơi sản xuất mà không qua nhập kho. Hoặc các thực hiện thuộc dịch vụ đối tượng đã chịu thuế VAT được tính theo phương pháp khấu trừ. Thì Nợ TK 621 chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp. Nợ TK 133 thuế GTGT đã được khấu trừ, Có TK 112, 331, 141 hoặc 111

Nếu mua nguyên liệu hoặc vật liệu sử dụng cho các hoạt động sản xuất cho sản phẩm. Thì tính theo Nợ TK 621 cho chi phí nguyên liệu trực tiếp với giá mua có thuế VAT, Có TK 331, 111, 112, 111.

Các nguyên liệu vật liệu không sử dụng toàn bộ trong việc sản xuất các sản phẩm. Thì nợ TK 152 nguyên liệu vật liệu. Có TK 621 chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.

Trên đây là các hướng dẫn cách đinh khoản chi phí nguyên vật liệu, trực tiếp TK 621. Nếu bạn có những thắc mắc hãy truy cập đến www.lamketoan.vn để được hỗ trợ tốt nhất.

0 0 Bình chọn
Bình chọn
0988.680.223
0986.191.228
0912.929.959
0982.929.939