Hạch toán mua dịch vụ cho bộ phận quản lý trên Misa

Hạch toán mua dịch vụ cho bộ phận quản lý như thế nào?. Những gì được coi là dịch vụ?. Bài viết này sẽ giúp bạn trả lời được những câu hỏi đó.

Hạch toán mua dịch vụ

Mua dịch vụ trong doanh nghiệp là mua những đối tượng không có hình thái vật chất như: Tiền điện, tiền nước, internet, văn phòng phẩm…được sử dụng trực tiếp cho các bộ phận quản lý doanh nghiêp.

Xem thêm: Các bước khai báo thông tin ban đầu trên phần mềm misa

Hạch toán mua dịch vụ cho bộ phận quản lý trên phần mềm Misa.

Vào phân hệ mua hàng -> Tích chọn chứng từ mua dịch vụ

a, Tại phần thông tin chung trên chứng từ hạch toán mua dịch vụ cho bộ phận quản lý doanh nghiệp

– Chọn thông tin đối tượng nếu đối tượng này đã được khai báo trước đó bằng cách kích vào mũi tên màu đen. Trong trường hợp đối tượng chưa được khai báo, các bạn có thể thêm nhanh bằng cách tích vào biểu tượng dấu cộng màu xanh (VD: Công ty TNHH Nhựa Tiến Đạt)

– Thông tin về địa chỉ sẽ được chương trình tự động lấy lên căn cứ vào thông tin về đối tượng đã được khai báo ban đầu.

– Nhập tên của người giao hàng. (VD: Nguyễn Văn Nam).

– Nhập nội dung của nghiệp vụ Nhập kho vật tư, hàng hóa mua về vào ô Diễn giải. (VD: Nhập kho vật liệu mua về).

– Nhập ngày chứng từ và ngày hạch toán. Ngày hạch toán trùng với ngày chứng từ. Có một số trường hợp ngày  phải lớn hơn hoặc bằng ngày chứng từ vì bỏ quên hóa đơn từ cuối năm trước sang đầu năm nay mới nhập liệu)

– Nhập số chứng từ (VD: NK001) Khi thực hiện thêm mới các chứng từ tiếp theo thì số chứng từ sẽ tự động tăng lên.

– Chọn Loại tiền hạch toán của chứng từ. Trong trường hợp chọn loại tiền hạch toán là đồng ngoại tệ thì các bạn cần phải nhập thêm tỷ giá ngoại tệ.

b, Tại phần Hạch toán trên chứng từ hạch toán mua dịch vụ cho bộ phận quản lý

– NSD chọn mã dịch vụ tương ứng. Nếu như mã dịch vụ mới chưa có trong danh mục thì bạn Tích vào biểu tượng dấu cộng màu xanh bên góc phải để tạo mã dịch vụ mới trước.

– Diễn giải trên phần tên dịch vụ chương trình sẽ tự động lấy lên, tuy nhiên NSD vẫn có thể thay đổi nội dung diễn giải.

– Chọn TK chi phí là TK 6422-Chi phí quản lý doanh nghiệp

– Chọn TK Có là: TK 331- Phải trả nhà cung cấp, 111- Tiền mặt, 112 – Tiền gửi

– Nhập số lượng và đơn giá của dịch vụ dựa trên hóa đơn mua dịch vụ

c, Tại phần thuế trên chứng từ hạch toán mua dịch vụ cho bộ phận quản lý

– Chọn thuế suất

– Điền đầy đủ các thông tin như: Loại hóa đơn, ngày hóa đơn, ký hiệu, số hóa đơn trên thông tin của hóa đơn

– Sau khi khai báo xong nhấn vào nút <<Cất>> để lưu.

Phần thống kê này bỏ qua vì đây là chi phí quản lý doanh nghiệp nên không cần chọn khoản mục chi phí và đối tượng tập hợp chi phí.

avatar
  Theo dõi  
Thông báo cho