Công việc kế toán cần làm tại công ty dịch vụ tour du lịch, tổ chức sự kiện

Công việc kế toán cần làm tại công ty dịch vụ tour du lịch, tổ chức sự kiện

Trung tâm Kế toán Việt Hưng kính gửi đến các học viên công việc kế toán cần làm tại công ty dịch vụ tour du lịch, tổ chức sự kiện.

Tham khảo:

Khóa học thực hành kế toán du lịch

Danh sách khóa học thực hành kế toán

Công việc kế toán cần làm tại công ty dịch vụ tour du lịch, tổ chức sự kiện
Công ty dịch vụ tour du lịch, tổ chức sự kiện

1. Về bản chất loại hình doanh nghiệp

Đây là loại hình công ty mang tính chất dịch vụ, các chi phí cấu thành lên giá vốn dịch vụ bao gồm:

1.1. Đối với dịch vụ tour du lịch:

Các chi phí gồm lương nhân viên đi tour, chi phí lương lái xe nếu xe của công ty, chi phí khấu hao xe nếu xe của công ty , chi phí thuê xe – nếu xe thuê ngoài, chi phí nước uống, vé vào các khu du lịch, sinh thái….

1.2.Đối với dịch vụ tổ chức sự kiện:

Các chi phí gồm lương nhân viên tổ chức sự kiện, chi phí thuê chỗ đặt sự kiện, chi phí thuê phông bạt, chi phí vận chuyển, chi phí nước uống và một số chi phí khác.

2. Quy trình hạch toán kế toán

– Đây là công ty cung cấp dịch vụ do đó khi hạch toán doanh thu kế toán đưa vào tk 5113.

– Nội dung xuất hóa đơn với dịch vụ tour: Dịch vụ cung cấp dịch vụ tour du lịch theo hợp đồng số

– Nội dung xuất hóa đơn với dịch vụ tổ chức sự kiện: Dịch vụ cung cấp dịch vụ tổ chức sự kiện theo hợp đồng số.

2.1. Hướng dẫn hạch toán

+ Phản ánh doanh thu

Nợ TK 131

   Có TK 5113

   Có TK 3331

+ Phản ánh giá vốn

Nợ TK 632

   Có TK 154

2.2. Hạch toán chi phí cấu thành lên giá vốn dịch vụ về tour và dịch vụ tổ chức sự kiện

  • Đối với dịch vụ tour du lịch:

+ Khi hạch toán chi phí thuê xe bên ngoài, các chi phí khác…..

Theo thông tư 200

Nợ TK 6277

Nợ TK 1331

Có TK liên quan

Theo thông tư 133

Nợ TK 154

Nợ TK 133

Có TK liên quan

+ Khi hạch toán khấu hao xe

Theo thông tư 200

Nợ TK 627

Có TK 214.

Theo thông tư 133

Nợ TK 154

Có TK 214

– Từ các chi phí này KC giá vốn của các dịch vụ. Lưu lý mỗi hợp đồng tour các bạn cấn phải theo dõi riêng chi tiết: Doanh thu so với giá vốn chứ không được hạch toán chung chung gộp hết vào mà không biết chi tiết thì khi quyết toán thuế sẽ yêu cầu chi tiết và rất dễ bị loại chi phí vì không chứng minh được .

– Đối với dịch vụ tổ chức sự kiện

Các bạn hạch toán và làm quy trình tương tự như tour du lịch.

2.3. Hạch toán các chi phí quản lý doanh nghiệp

– Hạch toán chi phí tiếp khách

– Hạch toán chi phí lương bộ phận quản lý doanh nghiệp.

– Hạch toán các hóa đơn mua văn phòng phẩm, mua chữ ký số

– Hạch toán các hóa đơn mua công cụ dụng cụ phục vụ cho văn phòng như: Máy tính, máy in, ….

Trên đây là quy trình làm kế toán tại công ty dịch vụ tour du lịch và dịch vụ tổ chức sự kiện tại trung tâm lamketoan.vn.

Tất cả các học viên tại Kế toán Việt Hưng đều được hỗ trợ tìm kiếm việc làm

Từ các bước trên các bạn hình thành nên quy trình làm kế toán tại công ty dịch vụ tour du lịch và dịch vụ tổ chức sự kiện. Chi tiết hơn các bạn nên tham gia khóa học dịch vụ du lịch tại trung tâm để được giáo viên chuyên sâu về mảng này hướng dẫn cụ thể trên mỗi hóa đơn chứng từ.

Trung tâm kế toán Việt Hưng chúc các bạn kế toán luôn luôn thành công trên sự nghiệp của mình!

0 0 Bình chọn
Bình chọn