Chuẩn mực kế toán

     Chuẩn mực kế toán là một trong số rất nhiều những yêu cầu, quy định của các cấp các ngành có liên quan đưa ra dưới dạng văn bản nhằm hướng dẫn các công ty, doanh nghiệp đặc biệt là bộ phận kế toán thực hiện đúng các thao tác được hướng dẫn trong văn bản tránh việc xảy ra sai sót gây thiệt hại cho người và công ty ở nhiều mặt.

chuan-muc-ke-toan

Vậy chuẩn mực kế toán là gì?

Đây là một văn bản được tuyên truyền đến hầu hết các bộ phận pháp lý cũng như các bộ phận kế toán tại các doanh nghiệp nhằm hướng dẫn nhân viên thuộc phòng kế toán tập hợp, ghi chép, lập bảng thống kê hay báo cáo tài chính và các văn bản giấy tờ liên quan theo một quy định chung và thống nhất giữa các văn bản với nhau tránh những sai phạm không đáng có.

     Dựa vào những thông tin cũng như văn bản hướng dẫn về chuẩn mực kế toán thì các bộ phận có thẩm quyền cũng như bộ phận quản lý thuế xem xét và đối chiếu giữa việc thực hiện các chế độ kế toán tại các doanh nghiệp có đáp ứng đúng và đủ theo các yêu cầu đã đề ra hay không, qua đó sẽ có phương hướng giải quyết khác nhau tùy theo mức độ khác nhau.

     Ngoài ra, dựa vào các chuẩn mực kế toán mà các nhà quản lý doanh nghiệp có thể đọc và hiểu được bộ phận kế toán của mình có làm đúng theo quy định và trách nhiệm của mình hay không.

Đối với từng bộ phận trong từng doanh nghiệp đều có những công việc và cách thực hiện khác nhau nên có những quy định và những chuẩn mực khác nhau và đều được quy định cụ thể theo từng chuẩn mực kế toán khác nhau.

Xem dữ liệu liên quan tại lamketoan.vn!

       Chuẩn mực 01 kế toán chung.

       Chuẩn mực 02 hàng tồn kho.

       Chuẩn mực 03 TSCĐ hữu hình.

       Chuẩn mực 04 TSCĐ vô hình.

       Chuẩn mực 05 BĐS đầu tư.

       Chuẩn mực 06 thuê tài sản.

       Chuẩn mực 07 đầu tư vào công ty liên kết.

       Chuẩn mực 08 vốn góp liên doanh.

       Chuẩn mực 10 thay đổi tỷ giá hối đoái.

       Chuẩn mực 11 hợp nhất kinh doanh.

       Chuẩn mực 14 doanh thu và thu nhập khác.

       Chuẩn mực 15 hợp đồng xây dựng.

       Chuẩn mực 16 chi phí lãi vay.

       Chuẩn mực 17 thuế TNDN.

       Chuẩn mực 18 các khoản dự phòng và nợ tiềm tàng.

       Chuẩn mực 19 hợp đồng bảo hiểm.

       Chuẩn mực 21 trình bày BCTC.

       Chuẩn mực 22 bổ sung BCTC.

       Chuẩn mực 23 các sự kiện phát sinh sau kỳ kế toán.

       Chuẩn mực 24 báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

       Chuẩn mực 25 báo cáo tài chính hợp nhất.

       Chuẩn mực 26 thông tin về các bên liên quan.

       Chuẩn mực 27 báo cáo tài chính giữa niên độ.

       Chuẩn mực 28 báo cáo bộ phận.

       Chuẩn mực 29 thay đổi chính sách kế toán.

       Chuẩn mực 30 lãi trên cổ phiếu.

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận