Chuẩn mực kế toán quốc tế

Hệ thống chuẩn mực kế toán được xây dựng và vẫn đang được sử dụng tại Việt Nam hiện nay đã không còn xa lạ đối với những nhân viên kế toán hay những sinh viên theo học ngành kế toán nữa. Tuy nhiên bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem hệ thống chuẩn mực kế toán quốc tế bao gồm những chuẩn mực nào sau đây.

chuan-muc-ke-toan-quoc-te

Hệ thống chuẩn mực kế toán quốc tế hiện hành viết tắt là IAS.

– IAS1: Trình bày báo cáo tài chính.

– IAS2: Hàng tồn kho.

– IAS7: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

– IAS8: Lỗ, lãi dòng của cả kỳ, các lỗi cơ bản và thay đổi chế độ kế toán.

– IAS10: Các sự kiện sảy ra sau ngày lập bảng tổng kết tài sản.

– IAS11: Các hợp đồng xây dựng.

– IAS12: Thuế thu nhập.

– IAS14: Báo cáo bộ phận

– IAS15: Thông tin phản ánh ảnh hưởng của biến động giá cả.

– IAS16: Bất động sản, xưởng và thiết bị.

– IAS17: Tài sản thuê.

– IAS18: Doanh thu.

– IAS19: Lợi ích trả cho công nhân viên

– IAS20: Kế toán các khoản trợ cấp của chính phủ và công bố về trợ cấp chính phủ.

– IAS21: Ảnh hưởng do thay đổi tỷ giá hối đoái.

– IAS22: Hợp nhất kinh doanh.

– IAS23: Chi phí đi vay.

– IAS24: Công bố về các bên liên quan.

– IAS25: Kế toán các khoản đầu tư.

– IAS26: Kế toán và báo cáo theo quỹ lợi ích hưu trí.

– IAS27: Báo cáo tài chính tổng hợp và kế toán các khoản đầu tư vào các công ty con.

– IAS28: Kế toán các khoản đầu tư vào các công ty liên kết.

– IAS29: Báo cáo tài chính trong các nền kinh tế siêu lạm phát.

– IAS30: Nội dung công bố trong báo cáo tài chính của các ngân hàng và các tổ chức tín dụng giống nhau.

– IAS31: Báo cáo tài chính cho các khoản phân chia trong các liên doanh.

– IAS32: Các công cụ tài chính công bố và trình bầy.

– IAS33: Thu nhập trên một cổ phiếu.

– IAS34: Báo cáo tài chính tạm thời.

– IAS35: Hoạt động bị ngừng.

– IAS36: Giảm giá trị tài sản.

– IAS37: Các khoản dự phòng, nợ bất thường và tài sản bất thường.

– IAS38: Tài sản phi vật chất.

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0988.680.223
0986.191.228
0912.929.959
0982.929.939