Cháu nội/ngoại có được đăng ký giảm trừ người phụ thuộc hay không?

ngay-quoc-te-gia-dinh-hinh-anh-1-e1463038658449

Cơ sở căn cứ để đăng ký giảm trừ người phụ

Điểm d và Điểm đ, Khoản 1, Điều 9, Thông tư 111/2013/TT-BTC

Theo đó:

Người nộp thuế được đăng ký người phụ thuộc là các cá nhân không nơi nương tựa; mà người nộp thuế đang trực tiếp nuôi dưỡng và đáp ứng:

– Đối với người trong độ tuổi lao động phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:

+ Bị khuyết tật, không có khả năng lao động.

+ Không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm; từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.

– Đối với người ngoài độ tuổi lao động phải không có thu nhập; hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm; từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.

Trường hợp người nộp thuế có nuôi dưỡng cháu nội/ngoại; nhưng nếu cháu nội/ngoại có bố/mẹ đang trong độ tuổi lao động; và có thu nhập thì không được tính cháu nội/ngoại là người phụ thuộc.

Xem thêm: Hướng dẫn thủ tục chuyển đổi mã số thuế thu nhập cá nhân từ người phụ thuộc sang người nộp thuế

avatar
  Theo dõi  
Thông báo cho