Cách viết hóa đơn đối với hàng khuyến mãi & xuất khuyến mại – hàng mẫu

Cách viết hóa đơn đối với hàng khuyến mãi, hàng mẫu có gì khác biệt so với hóa đơn bán hàng thông thường? Hàng khuyến mãi, hàng mẫu khi xuất hóa đơn có phải tính thuế không? Kế toán Việt Hưng sẽ hương dẫn bạn cách viết hóa đơn hàng khuyến mãi theo đúng quy định pháp luật. 

Hóa đơn hàng khuyến mãi

Căn cứ pháp luật 

  • Theo khoản 9 điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính: Hướng dẫn cách ghi hóa đơn hàng khuyến mãi không thu tiền, quảng cáo, hàng mẫu phục vụ cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ, cụ thể như sau:

“a) Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại thì phải lập hoá đơn, trên hoá đơn ghi tên và số lượng hàng hoá, ghi rõ là hàng khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu và thực hiện theo hướng dẫn của pháp luật về thuế GTGT. “

– Theo quy định về Luật Thương mại thì những hàng hóa dùng làm khuyến mãi, quảng cáo, hàng mẫu phải đăng ký với sở Công Thương (Cục xúc tiến Thương mại).

  • Theo khoản 5 điều 7 Thông tư 219/2013/TT-BTC:

“5. Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại, giá tính thuế được xác định bằng không (0); trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại nhưng không thực hiện theo quy định của pháp luật về thương mại thì phải kê khai, tính nộp thuế như hàng hóa, dịch vụ dùng để tiêu dùng nội bộ, biếu, tặng, cho.”

Như vây: 

  • Hàng dùng làm khuyến mãi, quảng cáo, hàng mẫu phải được đăng ký với Sở Công Thương.
  • Khi xuất hàng phải lập hóa đơn, trên hóa đơn phải ghi rõ: Tên, số lượng hàng hóa, ghi rõ là hàng khuyến mãi, quảng cáo, hàng mẫu… Giá tính thuế bằng 0

CÁCH VIẾT HOÁ ĐƠN ĐỐI VỚI HÀNG KHUYẾN MÃI, XUẤT KHUYẾN MÃI – HÀNG MẪU

Trường hợp các bạn xuất riêng 1 hóa đơn cho các sản phẩm khuyến mãi thì:

  • Các cột STT, Tên hàng, Đơn vị, Số lượng, Đơn giá ghi như bình thường và ghi rõ là hàng khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu không thu tiền.
  • Cột: Thành tiền. Dòng Cộng tiền hàng, thuế suất, thuế GTGT, Thanh toán: Ghi bằng 0.
                    Mẫu số:  01GTKT3/001
HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
 Ký hiệu: AA/18P
Liên 1: Lưu                                                               Số:         0000001
Ngày.5…tháng..5.năm 2019

Đơn vị bán hàng: ……………..
Mã số thuế: ………………………
Địa chỉ: ……………………………..

Điện thoại:…………….Số tài khoản……………………
Họ tên người mua hàng: …………….
Tên đơn vị: …………………….
Mã số thuế: ……………..
Địa chỉ: ………….
Hình thức thanh toán:..CK…Số tài khoản…..…..
STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 2 3 4 5 6=4×5
01 Điện thoại  Nokia Chiếc 1 0 0
(Hàng khuyến mãi không thu tiền)
      Cộng tiền                                                                                           0
Thuế suất GTGT:   ..\ , Tiền thuế GTGT:                                                      0
Tổng cộng tiền thanh toán                                                                          0
Số tiền viết bằng chữ:.\

Chú ý:

  • Nếu hàng hoá dùng để Khuyến mãi, quảng cáo, hàng mẫu. Nhưng không đăng ký với Sở Công Thương thì phải kê khai thuế GTGT đầu ra (như hàng cho biếu tặng).

Cách viết hóa đơn đối với hàng khuyến mãi, xuất khuyến mại, hàng mẫu có điểm khác so với các hóa đơn bán hàng thông thường. Giá tính thuế cho hàng khuyến mãi cũng không được tính vào hóa đơn. Do đó, khi kế toán xử lý nghiệp vụ, cần phải lưu ý tới hàng hóa đó có được liệt kê vào hàng khuyến mãi không để tính hóa đơn cho chính xác.

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0988.680.223
0986.191.228
0912.929.959
0982.929.939