Cách tính tiền lương làm thêm giờ

Cách tính tiền lương làm thêm giờ

Cách tính tiền lương làm thêm giờ được áp dụng theo Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH ngày 23/06/2015

Cách tính tiền lương làm thêm giờ

Xem thêm: Cách tính tiền lương làm việc, tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm

1. Tiền lương làm thêm giờ (Theo Điều 6 Thông tư 23/2015/TT – BLĐTBXH)

1.1. Đối với NLĐ hưởng lương theo thời gian

– Khái niệm: Tiền lương làm thêm giờ tính theo thời gian là thời gian làm việc ngoài

giờ làm việc bình thường do NSDLĐ quy định

– CTT:

Tiền lương làm thêm giờ (theo thời gian) = Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường x Mức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300% x Số giờ làm thêm

Trong đó:

Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường = Tiền lương thực trả theo công việc đang làm của ngày, tuần, tháng của NLĐ đó (trừ tiền lương làm thêm) : Số giờ thực tế làm việc trong tháng (trừ số giờ làm thêm)

+ Mức ít nhất bằng 150% so với tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường:

Áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày thường;

+ Mức ít nhất bằng 200% so với tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường:

Áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày nghỉ hằng tuần;

+ Mức ít nhất bằng 300% so với tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường:

Áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, chưa kể tiền lương của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương theo quy định của Bộ luật Lao động, đối với người lao động hưởng lương theo ngày.

1.2. Đối với NLĐ hưởng lương theo sản phẩm

– Khái niệm: Tiền lương làm thêm giờ tính theo sản phẩm là thời gian làm việc ngoài giờ làm việc bình thường. Để làm thêm số lượng, khối lượng sản phẩm, công việc ngoài số lượng, khối lượng sản phẩm, công việc theo định mức lao động đã thỏa thuận

– CTT:

Tiền lương làm thêm giờ (theo sản phẩm) = Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường x Mức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300% x Số sản phẩm làm thêm

+ Mức ít nhất bằng 150% so với đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường: áp dụng đối với sản phẩm làm thêm vào ngày thường;

+ Mức ít nhất bằng 200% so với đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường: áp dụng đối với sản phẩm làm thêm vào ngày nghỉ hằng tuần;

+ Mức ít nhất bằng 300% so với đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường: áp dụng đối với sản phẩm làm thêm vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương.

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0988.680.223
0986.191.228
0912.929.959
0982.929.939