Cách lập tờ khai thuế môn bài năm 2018

Cách lập tờ khai thuế môn bài năm 2018

Cách lập tờ khai thuế môn bài năm 2018 theo Nghị định 139/2016/NĐ-CP sẽ bắt đầu được sử dụng từ ngày 01/01/2017

1. Mẫu tờ khai Lệ phí thuế môn bài theo nghị định 139/2016/NĐ-CP ( có hiệu lực 01/01/2017)

Cách lập tờ khai thuế môn bài năm 2018

2. Cách viết tờ khai lệ phí thuế môn bài theo nghị định 139

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

TỜ KHAI LỆ PHÍ MÔN BÀI
[01] Kỳ tính lệ phí: năm…2018

[02] Lần đầu[03] Bổ sung lần thứ

[04] Người nộp lệ phí: …………Công ty kế toán Việt Hưng…….
[05] Mã số thuế: ……………………..
[06] Địa chỉ: ……….Tầng 7, Tòa nhà CT4-5, Dương Đình Nghệ…………
[07] Quận/huyện:…Cầu giấy… [08] Tỉnh/Thành phố: ….Hà Nội…
[09] Điện thoại:…0988680223  [10] Fax: ………… [11] Email: .hoidap@lamketoan.vn
[12] Đại lý thuế (nếu có): ..Dành cho đơn vị làm dịch vụ đại lý thuế.
[13] Mã số thuế: ………………………………………………………..
[14] Địa chỉ: ……………………………………………………………
[15] Quận/huyện: …………………[16] Tỉnh/Thành phố: ………………
[17] Điện thoại: ……………… [18] Fax: ………… [19] Email: ……………
[20] Hợp đồng đại lý thuế số: ………………… ngày ……………………………
□ [21] Khai bổ sung cho cơ sở mới thành lập trong năm (đánh dấu “X” nếu có)

 Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

SttChỉ tiêuMã chỉ tiêuVốn điều lệ hoặc vốn đầu tư, doanh thuMức lệ phí môn bài
(1)(2)(3)(4)(5)
1Người nộp lệ phí môn bài
Công ty kế toán Việt Hưng
[22]1.800.0002.000.000
2Đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc cùng địa phương
(Ghi rõ tên, địa chỉ)
ghi các chi nhánh… hạch toán phụ thuộc trong cùng địa phương cấp tỉnh với trụ sở chính (Riêng ở Hà Nội và TP HCM là cùng quận).
[23]
3Tổng số lệ phí môn bài phải nộp[24]2.000.000

Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng sự thật và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã kê khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên:
Chứng chỉ hành nghề số:
………, ngày……tháng……năm……
NGƯỜI NỘP LỆ PHÍ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP LỆ PHÍ
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có)

3. Kê khai lệ phí môn bài

Cách 1: Kê khai Lệ phí môn bài trực tiếp:

  • Bước 1: Lập tờ khai lệ phí môn bài ban hành kèm Nghị định 139/2016/NĐ.
  • Bước 2: Viết giấy nộp tiền vào NSNN theo mẫu số C1-02/NS ban hành kèm theo TT119/2015/TT-BTC.
  • Bước 3: Sau khi hoàn thành hồ sơ, đem nộp trực tiếp cho Cơ quan Thuế

Cách 2: Kê khai thuế môn bài qua mạng điện tử

Nếu muốn nộp tờ khai và lệ phí môn bài, nộp tiền thuế môn bài qua mạng thì doanh nghiệp cần mua chữ ký số và đăng ký nộp tiền thuế qua mạng điện tử.

– Bước 1: Đăng ký tờ khai lệ phí môn bài 01/MBAI. Truy cập vào web của Tổng cục thuế http://nhantokhai.gdt.gov.vn/ (thực hiện trên trình duyệt Internet Explorer). Đăng nhập vào tài khoản, chọn mục “TÀI KHOẢN” -> Chọn mục “Đăng ký thêm tờ khai” (nếu chưa đăng ký) -> Tìm chọn “01/MBAI – Tờ khai lệ phí môn bài”, tích vào ô vuông bên cạnh -> Ấn vào “Tiếp tục” để đăng ký -> Ấn “Chấp nhận”.

– Bước 2: Cách lập tờ khai lệ phí môn bài trực tuyến. Chọn mục “Kê khai trực tuyến” -> Chọn mục “Tờ khai” -> Lựa chọn “01/MBAI – Tờ khai lệ phí môn bài” -> Ấn “Tiếp tục”. Sau khi nhập xong chỉ tiêu, click vào “Ký và nộp tờ khai” là xong phần tờ khai.

Xem thêm:

Cách nộp tờ khai thuế môn bài qua mạng

Quy định về các bậc thuế môn bài mới nhất

avatar
  Theo dõi  
Thông báo cho