Cách lập biên bản hủy hóa đơn viết sai mới nhất 2019

Cách lập biên bản hủy hóa đơn viết sai

Hóa đơn giá trị gia tăng (Hóa đơn VAT) là hóa đơn chính thức do Bộ tài chính Việt Nam ban hành. Áp dụng cho các tổ chức cá nhân kê khai và tính thuế theo phương pháp khấu trừ trong các hoạt động: Bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trong nội địa, hoạt động vận tải quốc tế, xuất vào khu phi thuế quan. Và các trường hợp được coi như xuất khẩu, xuất khẩu, cung ứng dịch vụ ra nước ngoài. Theo đó Bộ tài chính cũng ban hành Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định hủy hóa đơn khi cần thiết.

Tham khảo:

Các loại sổ cần in cuối năm và lưu ý về hóa đơn sổ sách

Thế nào là hóa đơn Bất hợp pháp – Sử dụng bất hợp pháp bị xử phạt như thế nào?

Cách tra cứu hóa đơn giá trị gia tăng có hợp lý, hợp lệ hay không!

Cách xử lý viết sai hóa đơn GTGT mới nhất

Theo Điều 20, Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính, xử lý đối với hóa đơn đã lập. Theo quy định, các trường hợp hóa đơn viết sai được xử lý như sau:

Cách lập biên bản hủy hóa đơn viết sai mới nhất 2019
Cách lập biên bản hủy hóa đơn viết sai

1. Hóa đơn viết sai nhưng chưa xé khỏi cuốn:

Trường hợp này kế toán chỉ cần gạch chéo các liên. Và lưu giữ số hóa đơn đã viết sai này tại cuốn của quyển hóa đơn. Kế toán không cần lập biên bản hủy hóa đơn, cuối kỳ kê khai tình hình sử dụng hóa đơn vào mục hủy hóa đơn trên tờ khai thuế.

2. Hóa đơn viết sai đã xé khỏi cuốn nhưng chưa giao cho khách hàng:

Cách xử lý hóa đơn viết sai trong trường hợp ngày tương tự như hủy hóa đơn ở trên: Gạch chéo các liên, kẹp lại vào cuốn hóa đơn. Đồng thời xuất lại hóa đơn khác đúng các chỉ tiêu cho khách hàng.

Lưu ý: Hai trường hợp trên chỉ áp dụng cho hóa đơn mua của cơ quan thuế. Còn đối với hóa đơn tự in, kế toán thu hồi và lưu trữ đúng quy định.

3. Hóa đơn viết sai đã giao khách hàng nhưng chưa khai báo thuế:

Lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn đã lập. Xuất hóa đơn mới, đúng các chỉ tiêu giao cho khách hàng thay thế cho hóa đơn viết sai (ngày ghi trên hóa đơn xuất lại có thể ghi ngày lập hoặc sau ngày lập biên bản thu hồi). Sau đó lập biên bản hủy hóa đơn giá trị gia tăng theo đúng quy định.

4. Hóa đơn viết sai đã giao khách hàng và đã khai báo thuế:

Hóa đơn ghi sai về số tiền, sai sót về mã số thuế: Khi phát hiện sai sót thì người bán và người mua lập biên bản thu hồi hoa đơn. Bên bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót : ghi rõ: điều chỉnh Tăng/Giảm số lượng hàng hoá, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…. Tiền thuế giá trị gia tăng cho hoá đơn số…, ký hiệu…

5. Hóa đơn sai tên, địa chỉ nhưng ghi đúng mã số thuế, số tiền:

Các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh. Hóa đơn này vẫn được coi là hóa đơn hợp lệ và kê khai báo cáo thuế bình thường.

Biên bản hủy hóa đơn
Biên bản hủy hóa đơn

Như vậy kế toán Việt Hưng đã hướng dẫn các bạn cách lập biên bản hủy hóa đơn giá trị gia tăng theo hướng dẫn tại thông tư 39/2014/TT-BTC. Hãy truy cập website của chúng tôi lamketoan.vn. Để luôn cập nhật những thông tin chính xác và mới nhất về các vấn đề liên quan. Ngoài ra kế toán Việt Hưng còn cung cấp tới các bạn những khóa đào tạo kế toán bổ ích với nhiều kiến thức thực tiễn. Bạn có thể học trực tuyến hoặc đăng ký lớp để tham gia đào tạo tại trung tâm với các lớp học. Cũng như thời gian bố trí hợp lý với nhu cầu của bạn. Mong rằng kế toán Việt Hưng đã mang tới cho bạn những thông tin hữu ích nhất!

0 0 Bình chọn
Bình chọn