Cách hạch toán hóa đơn xuất dùng nội bộ

1. Khái niệm tiêu dùng nội bộ

Sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ tiêu dùng nội bộ là sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ do cơ sở kinh doanh xuất hoặc cung ứng sử dụng cho tiêu dùng của cơ sở kinh doanh, không bao gồm sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ sử dụng để tiếp tục quá trình sản xuất kinh doanh của cơ sở.

Mẫu biên bản hủy hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) theo thông tư 39
Cách tra cứu hóa đơn giá trị gia tăng

 

Khi xuất hàng hoá sản phẩm để tiêu dùng nội bộ phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thì kế toán sẽ phải xuất hoá đơn đơn đầu ra nhưng không phải tính nộp thuế GTGT.

Cách hạch toán hóa đơn xuất dùng nội bộ

2. Phương pháp hạch toán

–  Hạch toán đầu ra:

+ Phản ánh giá vốn:

Vì khi mua hàng hoá đã ghi nhận tăng giá trị hàng hoá. Do đó khi  xuất dùng nội bộ kế toán phải phản ánh giá vốn tăng lên và hàng hoá, thành phẩm trong kho giảm đi tương ứng.

Nợ TK 632

Có TK 156, 155

+ Phản ánh doanh thu

Nợ TK 1388: Ghi nhận tăng khoản phải thu khác đây là tài khoản trung gian

Có TK 5111, 5112: Theo Quyết định 48

Có TK 512: Theo Quyết định 15

(Doanh thu này ghi nhận theo chi phí sản xuất hoặc giá vốn của hàng hoá)

– Hạch toán tăng chi phí

+ Nếu như hàng hoá xuất làm công cụ dụg cụ thì hạch toán

Nợ TK 142: Nếu như hàng hoá làm CCDC sử dụng nhỏ hơn 12 tháng

Nợ TK 242: Nếu như hàng hoá làm CCDC sử dụng lớn hơn 12 tháng

Có TK 1388: Ghi nhận giảm khoản phải thu khác khác vì đây là tài khoản trung gian

Tiếp theo sau khi hàng hoá trở thành công cụ dụng cụ rồi thì tiến hành trích phân bổ công cụ dụng cụ hàng tháng vào chi phí của doanh nghiệp.

+ Nếu  như hàng hoá chuyển thành tài sản cố định

Nợ TK 211: Ghi tăng tài sản cố định

Có TK 1388: Ghi nhận giảm khoản phải thu khác khác vì đây là tài khoản trung gian

Sau đó bạn trích khấu hao tài sản cố định tính vào chi phí.

Lamketoan.vn chúc các bạn luôn hoàn thành tốt công việc!

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận