Võ Thị Minh Hiếu – Vĩnh Long

Đã học khóa học thực hành kế toán khách sạn
Tôi đã tham gia học kế toán thực hành tại trung tâm lamketoan, trong quá trình học, giáo viên hướng dẫn rất tận tình và dễ hiểu.