Học viên: Tạ Thị Thúy Linh – 1990 – Tây Ninh

Làm việc tài Tây Ninh
Đã hoàn thành Khóa Học Kế Toán Xây Dưng - Xây Lắp
Em học tin học mà bây giờ làm kế toán nhờ có lamketoan.vn mà e thích chị Lam dạy e nhất chị dạy dễ hiểu, lại nhiệt tình.

Tuy e đã kết thúc khóa học lâu rồi nhưng khi e cần giúp đỡ chị luôn giúp đỡ em trong công việc kế toán hiện tại .Cảm ơn lamketoan.vn cảm ơn chị Lam yêu dấu.

Xem ý kiến của học viên Tạ Thị Thúy Linh đã viết trên facebook.com/lamketoan của Lamketoan.vn